ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลบ้านกิ่ว ร่วมประชุมประคมท้องถิ่น


  วันที่  7/10/2564
 
รายละเอียด
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวกรชนก ติ๊บใจ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว วันที 21 กันยายน 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org