ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
  วันที่  7/10/2564
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะ โดยนายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมกับคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day ) ประจำปี 2564 เวลา 8.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org