ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  วันที่  7/10/2564
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด – 19 มีสนามสอบดังนี้ สนามสอบโรงเรียนแม่ประชาสามัคคี สนามสอบโรงเรียนแม่ทะวิทยา และ สนามสอบโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ทั้งนี้ ได้รับการนิเทศติดตามการสอบปลายภาคจากนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org