ID
PWD
 
 


 
  นักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19
  วันที่  23/11/2564
 
รายละเอียด
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา วงค์ขัติย์ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแม่ทะ นำนักเรียน กศน.อำเภอแม่ทะ เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ โรงพยาบาลอำเภอแม่ทะ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org