ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  วันที่  23/11/2564
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะ นำโดย นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ดำเนินการอบรมให้ความรู้และรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบล ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง อบต. และตัวแทนนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมการอบรมและรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting ณ กศน.ตำบลวังเงิน และ กศน.ตำบลบ้านบอม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น.

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org