ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลวังเงิน เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมมรดกภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน อาภรณ์พื้นเมือง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  วันที่  23/11/2564
 
รายละเอียด
    นาย จารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลวังเงิน หัวเสือ ดอนไฟ และนางลำดวน วงศ์สาย ครูอาสาฯ ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมมรดกภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน อาภรณ์พื้นเมือง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ รถอ่านฉันให้บริการส่งเสริมการอ่าน มอบสื่อ หนังสือ ให้กับผู้สนใจ และนำกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพการทำ ขนมข้าวต้มมัด และการทำสายคล้องผ้าปิดจมูกแก่ผู้รับบริการ ณ กาดวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org