ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมมรดกภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน อาภรณ์พื้นเมือง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  วันที่  23/11/2564
 
รายละเอียด
     นาย จารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา วงค์ขัติย์ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย ครู กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมมรดกภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน อาภรณ์พื้นเมือง ในวันที่ 2 ของงานร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ รถอ่านฉันให้บริการส่งเสริมการอ่าน มอบสื่อ หนังสือ ให้กับผู้ที่สนใจ และนำกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพการทำ ขนมจิ๊กขนมจ๊อก (ขนมเทียน) ณ ร้านม็อกกินได้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org