ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลน้ำโจจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่
  วันที่  23/11/2564
 
รายละเอียด
     ครู กศน.ตำบลน้ำโจ้ ได้รับมอบหมายจากนาย จารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ให้ นางลำดวน วงศ์สาย ครู อาสาสมัคร พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลน้ำโจ้ และครูบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมกิจกรรม กศน.อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ โดย กศน.อำเภอแม่ทะ ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ รถอ่านฉันให้บริการส่งเสริมการอ่าน มอบสื่อ หนังสือ และกิจกรรมการทำขนมสอดไส้ ณ อุโบสถบ้านต๋อแก้ว หมู่ 10 พื้นที่ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org