ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 และมาตรฐาน กศน.ตำบล
ปี 2565
  วันที่  2/12/2564
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะ โดย นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ และนางสาวสาธิตา วงค์ขัติย์ ครูผู้ช่วย ได้นำครูกศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบล ของกศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 และมาตรฐาน กศน.ตำบล
ปี 2565 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่24 พฤศิกายน 2564


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org