ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ การศึกษาดูงาน กศน.สถานศึกษาพอเพียง
  วันที่  13/12/2564
 
รายละเอียด
     กศน.อำเภอแม่ทะ นำโดยนายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการโครงพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ การศึกษาดูงาน กศน.สถานศึกษาพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2564
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564
ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org