ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่
  วันที่  27/12/2564
 
รายละเอียด
     นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา วงค์ขัติย์ ครูผู้ช่วย พร้อมคณะครู อาสาฯ ครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย วิชาชีพ 60 นาทีมีงานทำการทำข้าวต้มมัด ในกิจกรรมศูนย์ดำรงค์ธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนากวาง ม.2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org