ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมอบรมโครงการยกระดับและสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
  วันที่  27/12/2564
 
รายละเอียด
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ วังเงิน ดอนไฟ นาครัว บ้านกิ่ว และบ้านบอม ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 13 อำเภอ ภายใต้โครงการยกระดับและสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org