ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลป่าตัน จัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำซาลาเปา
  วันที่  27/12/2564
 
รายละเอียด
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นายรณชัย สมศรี ครูผู้สอนคนพิการ ได้โครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำซาลาเปา ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าตัน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในการนี้ได้รับการนิเทศติดตามงานจากนางเทียมจิตร เพชรล้ำ ครูอาสาสมัครตำบลป่าตัน วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org