ID
PWD
 
 


 
  ครูกศน.ตำบลป่าตัน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
  วันที่  5/01/2565
 
รายละเอียด
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ ครูกศน.ตำบลป่าตัน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพกายด้วยกิจกรรมแอโรบิค ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org