ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy”
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy” ณ กศน.ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้รับการนิเทศติดตามจากนางเทียมจิตร เพชรล้ำ ครูอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    3/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลดอนไฟ จัดกิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy”
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสายไหม กรรเชียง ครูกศน.ตำบลดอนไฟ จัดกิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy” ณ กศน.ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    3/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลหัวเสือได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy”
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครูกศน.ตำบลหัวเสือได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy” ณ กศน.ตำบลหัวเสือ หมู่ 2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางวันที่ 29 - 30 เดือนกรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์   
  
    3/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy”
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสาวกรชนก ติ๊บใจ จัดกิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy” ณ กศน.ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้รับการนิเทศติดตามจากนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์
  
  
    3/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy”

    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ จัดกิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy” ณ กศน.ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้รับการนิเทศติดตามจากนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์
  
  
    3/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    3/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์โครงการจิตอาสา
    นางสาวกุสุมา ศรผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์โครงการจิตอาสา:กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวัดบ้านจว๊าก ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    3/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    3/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านกิ่ว จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะ วันที่16 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาต๋ม หมู่ 3 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้รับการนิเทศติดตามจากนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสาสมัคร

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/07/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลสันดอนแก้วร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบลสันดอนแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านบอม หมู่ที่ 1 และบ้านบอมสามัคี หมู่ที่5 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/07/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลวังเงินจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “การค้าออนไลน์”
     นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา ครูกศน.ตำบลวังเงิน จัดกิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “การค้าออนไลน์” ณ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/07/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลนาครัวจัดกิจกรรมโครงการ1อำเภอ1อาชีพการแปรูปเนื้อหมู
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางอรวรรณ เตชะอุ่น ครูกศน.ตำบลนาครัว จกรรมโครงการ1อำเภอ1อาชีพการแปรูปเนื้อหมู ระหว่างวันที่20-29ก รกฎาคม 2563 ณ.กลุ่มลูกชิ้นบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/07/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบลสันดอนแก้ว นางสาวณัฐนารี แสนจิตร์ ครูกศน.ตำบลบ้านบอม นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตำบลบ้านกิ่ว นางยศัสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/07/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านบอมร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี แสนจิตร์ ครูกศน.ตำบลบ้านบอม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน บ้านนาต๋ม หมู่ที่ 2 และ บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/07/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลวังเงินจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy”
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา ครูกศน.ตำบลวังเงิน จัดกิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กิจกรรมหลักสูตร “Digital Literacy” ณ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/07/2563
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/45 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org