ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพการทำแหนม และหมูแดดเดียว
    นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การทำแหนม และหมูแดดเดียว ณ บ้านสันป่าเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 10 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/01/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะประชุมจัดชื้อจัดจ้างสื่อหนังสือเรียนกศน.อำเภอแม่ทะ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการสถานศึกษา และนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมประชุมจัดชื้อจัดจ้างสื่อหนังสือเรียนกศน.อำเภอแม่ทะ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 10 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/01/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมต้อนรับ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมกับคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ร่วมต้อนรับ นายบุญทรง จิโนเป็ง ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/01/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ครูกศน.อำเภอแม่ทะร่วมแข่งขันกรีฑา ประเภทครูหญิง
    นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว ได้เป็นตัวแทนแข่งขันกรีฑา ประเภทครูหญิง 100 เมตร ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง วันที่ 5 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/01/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ นำนักศึกษาร่วมกีฬากศน.เกมส์ภาคเหนือ 2563
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร นำนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากศน.เกมส์ภาคเหนือ 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง วันที่ 5 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/01/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ครูกศน.อำเภอแม่ทะร่วมแข่งขันกีฬาตระกร้อประเภทครูหญิง
    นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว และนางสาวสิรินาถ ทิพยมลฑล ครูอาสาสมัครได้เป็นตัวแทนลงแข่งขันกีฬา ตระกร้อ ประเภทครูหญิง ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง วันที่ 5 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/01/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2563 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/01/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมเปิดจุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย และนายณรงค์ จักรจันทร์ พนักงานบริการ ได้ร่วมกิจกรรมเปิดจุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ณ จุดบริการประชาชน ป้อมตำรวจแม่ปรุง บ้านแม่ปรุง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    2/01/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากศน.หล่ายดอยเกมส์
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะนำคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑาหญิง และ วอลเลย์บอลหญิง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน วันที่ 21 ธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/12/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมกับนางสายไหม กรรเชียง ครูกศน.ตำบลดอนไฟ นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครูกศน.ตำบลหัวเสือ นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา ครูกศน.ตำบลวังเงิน นางสาวสิรินาถ ทิพยมลฑล ครูอาสาสมัคร และนายรณชัย สมศรี ครูผู้สอนคนพิการอำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่ ณ บ้านนาบง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ ได้นำกิจกรรมยางยืดยืดชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอยดาวความรู้ และการทำขนมกรอบเค็ม วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    18/12/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทและหล่มภูเขียว อำ้เภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    18/12/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวประจำปีงบประมาณ 2563
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสินค้าOOCC ของกศน.อำเภอแม่ทะและกิจกรรมอาชีพระยะสั้นการทำทอดมันหัวปลี การทำเกี๊ยวหมูปูอัด และกิจกรรมศิลปประดิษฐ์จากผ้าเช็ดหน้า ณ บูธกิจกรรมของกศน.จังหวัดลำปาง ณ งานฤดูหนาวจังหวัดลำปาง สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    16/12/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ
    กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายประยุทธ ฤทธิ์จิตรเพียร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    16/12/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ นำนักศีกษาเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้นำตัวแทนนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนิรภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    16/12/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสานพลังท้องถิ่นไทยถวายแผ่นดินมินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวสิรินาถ ทิพยมณฑล ครูอาสาสมัคร นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครูกศน.ตำบลหัวเสือ และนางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม เดินวิ่งสานพลังท้องถิ่นไทยถวายแผ่นดินมินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง วันที่ 8 ธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    16/12/2562
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/37 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org