ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรม ปั่นจักยาย"Bike อุ่นไอรัก"
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรม ปั่นจักยาย"Bike อุ่นไอรัก" ณ จังหวัดลำพูน เมือวันที่ 9 ธันวาคม 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
จัดอบรมโครงการชีววิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    กศน.อำเภอแม่ทะจัดอบรมโครงการชีววิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 60คนจากทุกตำบลของกศนอำเภอแม่ทะเพื่อนำไปขยายผลด้านเกษตรกรรมโดยการลดใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม
ณ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่นกฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแแม่ทะร่วมประชุมหัวหน้าส่วนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน หน่วยงานราชการอำเภอแม่ทะ และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ทะ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ
    ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนารถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หน้าเสาธง อาคาร กศน.อำเภอแม่ทะและห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ข้าร่วมพิธีตั้งธัมม์หลวง(เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมพิธีตั้งธัมม์หลวง(เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)ในระหว่างวัน29 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีท่านนายอำเภอสุรีย์ มาปลูกประธาน
ในพิธี ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
    กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นำโดยนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะที่ได้เชิญชวน ให้ทุกภาคส่วนราชการเข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณอำเภอและรอบๆอำเภอแม่ทะในวันนี้คณะครูกศน.อำเภอแม่ทะทุกคนที่ได้ช่วยกันทำความดีด้วยการทำความสะอาดบริเวณกศน.และรอบๆกศน.อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    10/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะทำบุญผางประทีบ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครูอาสาสมัครอำเภอแม่ทะ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะร่วมทำบุญผางประทีบ ณ วัดดอนไฟ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะทำบุญหล่อพระ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครูอาสาสมัครอำเภอแม่ทะ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมพิธีหล่อพระเจ้าทันใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในวันพระ ณ วัดสันนารินทร์ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมทอดกฐิน
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันทำบุญทอดกฐินเพื่อสร้างวิหารวัดแม่ทะหลวง ณ วัดแม่ทะหลวง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะรับการนิเทศ
     กศน.อำเภอแม่ทะ ได้้รับการนิเทศติดตามนิเทศความพร้อมฯ
ด้านการจัดการศึกษาที่ผู้รับการนิเทศประกอบด้วยข้าราชการครู
ครูอาสา ครูกศน.ตำบล และบรรณารักษ ์ เน้นคุณครูทุกท่านดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมทั้งการตรวจสอบหลักฐานเอกสารการดำเนินงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักการจัดการศึกษา โดยนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศจากสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์
  
  
    23/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
    กศน.อำเภอแม่ทะ โดยกศน.ตำบลหัวเสือ ได้จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่ ณ บ้านหนองมุงพัฒนา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ โดยมีกิจกรรมอาชีพระยะสั้นการทำมะกรูดใบเตย และบริการรถอ่านฉัน ให้กับประชาชนในพื้นที่ใด้ใช้บริการกัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    กศน.อำเภอแม่ทะโครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำนักศึกษาอบรมและเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ ณ บ้านแมลงลำปาง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    23/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org