ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.ตำบลแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องงานพัฒนาสังคมชุมชนอบรมให้ความรู้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน  
25/03/2564
 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางเรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง(รายละเอียดดังแนบ)     
    1/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและเลือกบังคับหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและเลือกบังคับหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ข่าว : ลำดวน วงศ์สาย
รายงาน : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    9/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    กศน.อำเภอแม่ทะ ประชาสัมพันธ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สถานที่สอบ : สนามสอบโรงเรียนแม่ทะวิทยา ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5433 1551

ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา   
  
    1/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษา และเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักรา 2551 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
  
  
    9/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง กำหนดสถานที่และตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ

เรื่อง กำหนดสถานที่และตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักรา 2551 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    9/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ ณ บริเวณหน้ากศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/12/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนคนพิการอำเภอแม่ทะ
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนคนพิการอำเภอแม่ทะ     
    11/11/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศีกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศีกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ     
    8/11/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะ
    ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นครูผู้สอนคนพิการ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กศน.อำเภอเแม่ทะ ในวัน และเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอแม่ทะ โทรศัพท์ 054-331-551งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    1/11/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ขอเผยแพร่สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
    กศน.อำเภอแม่ทะ ขอเผยแพร่สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

เอกสารแนบ: http://www.industry.go.th/samutsakhon/index.php/component/k2/item/download/137_1f6c88e6147c700070db9910335d6c51  
  
    31/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
    กำหนดการสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
http://lpa.nfe.go.th/nfecenter/acc/a2149256%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202558.pdf  
  
    7/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
    กำหนดการสอบ และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558     
    12/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

(รายละเอียด ตามไฟล์แนบ)  
  
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดสถานที่และกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net)ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
เรื่อง กำหนดสถานที่สอบและกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

(รายละเอียด ตามไฟล์แนบ)  
  
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org