ID
PWD
 
 
แหล่งเรียนรู้อำเภอแม่ทะ
1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านสามขา ต.หัวเสือ 
2
ฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว) บ้านทุ่ง ม.5 ต.หัวเสือ
 
3 วัดบ้านต๋อ ต.น้ำโจ้ 
4 ชมรมสร้างสุขภาพกลุ่มตีมีดบ้านแม่ปุง ต.น้ำโจ้ 
5 การทำข้าวซ้อมมือโดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ต.น้ำโจ้ 
6 หมอสมุนไพร ต.สันดอนแก้ว  
7 การเพาะและแปรรูปเห็ด ม.3 ต.สันดอนแก้ว
8 ถ้ำแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว

9 น้ำตกห้วยอ้อ ต.สันดอนแก้ว
10 เครื่องจักสานจากหวายและไม้ไผ่ หมู่ที่1 บ้านสันดอนแก้ว
11 แกะสลักและสานรถช๊อปเปอร์ ม.10 ต.นาครัว
12 การผลิตดินสอ-ดินสอสี ม.8 ต.นาครัว
13 ไม้แกะสลักบ้านหลุก ต.นาครัว
14 วัดถ้ำพระสบาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาครัว
15 ดนตรีไทย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org